09330074004

✅تفسیر تصاویر اسکن شده در نرم افزار visualizer3d یک شی فلزی در اندازه یک گلدان

تفسیر تصاویر اسکن شده در نرم افزار visualizer3d  یک شی فلزی در اندازه یک گلدان

در این تصویر یک شی فلزی در اندازه یک گلدان در بالای نمای نقشه قرار دارد.